Εισαγωγή

Πάρτε για παράδειγμα το ADP040T050S001A
Εντολή AD Αριθμός προϊόντος. AD=Isolation AC/DC DD=Isolation DC/DC
P Συσκευασία A=Adapter M=Resin Filling Module P=PCB Module
040 Αρ. ισχύος 010=1W 100=10W 350=35W
T Εφαρμογή Γ=Εμπορική Τ=Βιομηχανική Κ=Ιατρική Σ=Σκληρό Περιβάλλον
050 Ισχύς εξόδου 033=3,3V 055=5,0V 120=12V 240=24V 11A=110V
S Προσαρμοσμένη ετικέτα. S=Standard Z=Custom
001 Αριθμός σειράς προϊόντος 001-999, Ταυτότητα διαφορετικό προϊόν στην ίδια κατηγορία.
A Πληροφορίες σημαντικής αναβάθμισης. AZ, η πρώτη μαζική παραγωγή καθορίζεται ως Α.