Αναβάθμιση πυρήνα

AIoT LCM

Δομή λειτουργίας DGUS-COB

Δομή λειτουργίας DGUS-COF

Δομή TA mode-COB

TA mode-COF δομή

Modbus